4 | CAPACITEIT


De Regenboog, Kortenberg © AGION

Sinds 2010 investeert Vlaanderen extra in uitbreiding van de beschikbare plaatsen in het basisonderwijs. De middelen volgen de noden van de lokale onderwijsverstrekkers.

Capaciteitsbudgetten worden ingepland voor drie jaar. Scholen in steden en gemeenten kunnen dan ook op langere termijn plannen. In 2020 kende AGION in totaal 31 531 631 euro toe voor 4 278 nieuwe plaatsen in het gesubsidieerd onderwijs.