10 | COMMUNICATIE, SENSIBILISERING EN ADVIESVERLENING


AGION informeert, stimuleert en sensibiliseert scholen om aandacht te hebben voor goede planning, kostenefficiënt bouwen …

Via verschillende kanalen adviseert AGION de schoolbesturen over diverse thema’s.

Basisschool De Brug Bocholt © AG Real Estate