9 | PASSIEFSCHOLEN


PILOOTPROJECT

Bouw van 19 Vlaamse passiefscholen:

  • 10 scholen van het basisonderwijs,
  • 8 scholen in het secundair onderwijs,
  • 1 centrum voor volwassenenonderwijs.
  • De scholen vertegenwoordigen samen een bouwoppervlakte van 65 000 m².

DE ROL VAN AGION

AGION staat in voor:

  • de subsidiëring van passiefscholen
  • het begeleiden en adviseren van schoolbesturen, architecten en studiebureaus in hun rol van 'voorbeeldproject'
  • de coördinatie van de communicatie rond de realisatie van passiefscholen

19 VLAAMSE PASSIEFSCHOLEN

Alle scholen uit het pilootproject zijn in gebruik. 16 scholen van de 19 pilootprojecten ontvingen ondertussen het passiefhuis-certificaat.

Bernardustechnicum campus Gelukstede-oudenaarde @ Sepp van Dun

GBS De Toverberg @ Sepp van Dun

Leefschool ’t Zandhofje, Zandhoven @ AG Real Estate