6 | PROJECTSPECIFIEK DBFM-PROGRAMMA


De Vlaamse overheid zet de samenwerking met de private sector om scholen te bouwen verder. Het Vlaams Parlement keurde op 25 november 2016 het decreet voor een nieuw DBFM-projectspecifiek investeringsprogramma goed.

In dit DBFM-programma zijn de scholen rechtstreeks en sterker betrokken. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedure die moet leiden tot de aanduiding van een private partner. De DBFM-aanpak blijft behouden.

  • Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (gedurende 30 jaar) van verschillende schoolbouwprojecten in de markt.
  • Een privaat consortium met een financier, ontwerper en aannemer stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden. Daarvoor ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van 30 jaar. AGION voert in opdracht van de Vlaamse Onderwijsminister dit projectspecifieke DBFM-programma uit.

CVO Miras, Kortrijk © Fotec.be

Kosh Campus Herentals @ Sepp van Dun