2 | MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2.0


De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2020 de conceptnota goed van het Masterplan Scholenbouw 2.0.

1

Investeringen in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur

Cijfers

2

Investeringen in uitbreidingen om de capaciteitstekorten aan te pakken

De Vlaamse Regering heeft als ambitie om voor elk kind een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs te garanderen

Capaciteit

3

Alternatieve financiering van schoolinfrastructuur

4

Evolueren naar een multifunctionele infrastructuur

Multifunctionaliteit

5

Zorgen voor infrastructuur met aandacht voor klimaat, duurzaam bouwen en effectieve leeromgevingen

Klimaatmaatregelen